ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu otrzymania szerszej informacji na temat usług przez Studio Projektowe Zgodnie Z Planem Agata Szurman ul. Czempiela 75/10 Chorzów (dalej: „Studio Projektowe”). Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się przez formularz (dalej: „Nadawca”) strony internetowej studiozgodniezplanem.pl jest Studio Projektowe. Studio Projektowe przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji, o które prosi Nadawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Studio Projektowe z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

STUDIO PROJEKTOWE ZGODNIE Z PLANEM AGATA WIŚNIOWSKA - ARCHITEKT WNĘTRZ


Telefon kontaktowy: 736 434 845

Adres e-mail: kontakt@studiozgodniezplanem.pl